Aniseroot

Osmorhiza longistylis

Habit
Leaves
Flower